Viser arkivet for stikkord valkamp

Valkamp i trivselsfylket

Eg hugsar ikkje kven som kom på ideen om å gi utkantfylket vårt namnet ”trivselsfylket”. Truleg var det tidlegare fylkeskultursjef Lidvin Osland; det var i alle fall i hans ånd. Kanskje angrar han i dag.

Ordet trivselsfylke er som henta ut av evighetsprogrammet til Senterpartiet. Her trivst det meste og dei fleste. Levealderen er høg, og vi vert stadig fleire eldre. Kommunane toppar velferdslistene, skulane våre er fantastiske, og elevane våre er i heilt landstoppen. No skal vi til og med forske på dette. Kvifor det, forresten? Mange, blant dei kommunal- og regionalministeren, synest jo alt å ha svaret klart.

Kommunane er små, naboskapen trong, folkehelsa på topp. Kriminaliteten er låg. Brotsverka vert oppklara. Framleis skårar vi høgt på dei fleste ”gode lokalsamfunn”-indikatorane. Landbruket står sterkt. Industrien skrantar litt, men vi har livskraftige lokalbankar. Ekteskapa varer lenge, og få born vert fødde utanfor ekteskap.

Den mentale førestillinga om trivselsfylket er som skapt for valkampen til Senterpartiet i det velståande, offentleg finansierte utkantfylket Sogn og Fjordane i det oljesmurte Noreg. Les heile Innhogget her

Smørbrødliste til valkampen

Etter stortingsvalet i 2009 nytta eg spalteplass på å oppsummera valkampen, og då særleg kor lite spanande den hadde vore. Eg må innrømma at eg ikkje har den heilt store trua på at det kjem til å bli så fantastisk framføre dette valet heller. All erfaring tilseier at lokalvalkamp ikkje fengjer like mykje som eit stortingsval, og Indre Sogn er vel generelt heller ikkje den delen av Noreg som brukar å bringa valkampen til nye høgder.

I år tenkjer eg likevel å vera meir konstruktiv enn i 2009, og eg ynskjer å gje partia ei smørbrødliste over det veljarar eigentleg er interessert i. Alle parti har det same generelle vissvasset med store ord og visjonar i programma sine. Det gir likevel lite for ein person som ikkje frå før veit kva parti han skal røysta på at partia ”ynskjer å leggja til rette for X”, ”auka satsing på” og ”byggja opp under trygge oppvekstvilkår”. Samstundes håpar eg denne smørbrødlista kan fungera som ei hugseliste for dei som får den lokaldemokratiske anden over seg, og tek turen til ein passiv valkampstand for å grilla dei lokale partipampane mellom all vaffelsteikinga.
Les meir…

Ikkje rasisme...

Valkampen er uoffisielt i gong. Dette såg me når Stoltenberg ville kapra storbyrøyster gjennom å deportera småkriminelle asylsøkjarar i Oslo og Bergen til distrikta, for seinare å bortforklara dette som ei misforståing, trass i at pressemeldinga og talen var meir enn krystallklar. For kriminalitet, narkotika og utlendingar er bra valkampmateriale, det har Stoltenberg forstått, og aller best er det i kombinasjon, noko Per Sandberg har forstått. Eg blei slik ikkje overraska når eg kom over Sandberg sine ti punkt for korleis fengsla skal reformerast. For som nestleiaren i FrP seier: ”Det er ingen som blir skremt av norske fengsler”.

Det fyrste punktet er at satsen for dagpengar for norske fangar skal halverast. I dag varierar dagpengane i norske fengsel frå 57 til 72 kroner, og dette skal dekkja hygieneartiklar, tobakk, gåver til eventuelle born og liknande. Det er med andre ord ikkje spesielt lukrativt med tanke på prisnivået i Noreg.

Det andre punktet går på å kutta dagpengar heilt for utanlandske fangar, men som Sandberg understreka på Ukeslutt i mai: dette er ikkje rasisme…
Les meir…