Viser arkivet for stikkord stoltenberg

Blei det endå meir av det gode?

Sist helg var det eit halvt år sidan den mest dramatiske hendinga på norsk jord i moderne tid.
Samstundes var det òg eit halvt år sidan Jens Stoltenberg samla riket under slagordet endå
meir openheit, endå meir demokrati og endå meir humanitet. Eg hugsar sjølv eg gjorde han
sine ord om til mine når eg fekk kondolansar frå utlandet. Over heile verda blei Stoltenberg
sitt svar på det uverkelege lovprisa som det ultimate svaret på den grufulle hendinga.

Men kva er eigentleg status for vårt svar på terroren? Har det eigentleg blitt endå meir
demokrati, openheit og humanitet?

Slik eg ser det er det næraste me kjem meir openheit, viss me ser vekk frå Janne Kristiansen si
etterretningslekkasje, at avhøyra, rapportane og lydloggane frå 22/7 flyt rundt i media. Dette
kunne ha vore eit bilete på norsk glasnost, men i staden har det blitt bilete på kor vill vest
det blir i unntakstider. Media konkurrerar mot kvarandre om å ha dei heftigaste lekkasjane,
og bistandsadvokatar med ein kjendisadvokat i magen kjempar om å komma på framsidene.
Liten tvil om at desse to gruppene hjelper kvarandre fram til kvar sine mål, og at samarbeid
har vore nøkkelen til felles suksess.
Les meir…

Auk pensjonsalderen

Det er ikkje ofte eg har forventingar til korkje Kongen eller statsministaren sin nyttårstale. Kongen sin gadd eg dette året ikkje å sjå, og Stoltenberg sin såg eg, men utan særleg stort håp om noko matnytting.

Sjokket var difor stort når eg merkja at det bygga seg opp til noko av interesse, noko eg hadde brukt kveldar i juleferien til å snakka om – pensjon.
Stoltenberg synte til at når folketrygda blei innført i 1967 var pensjonsalderen 70 år, og gjennomsnittleg levealder 74. Han slo òg fast at ”som samfunn må vi forandre holdningene til alder i takt med at vi lever lenger og er friskere enn før”.

Sett saman med at han påpeika at tilhøve i dag er at ein kan pensjonera seg som 62-åring, medan gjennomsnittleg levealder er 81 år sat eg og trippa i sofaen. Ville min store kjepphest om høgare pensjonsalder endeleg koma?
Les meir…

Ikkje snyt deg i media, Åge Starheim!

Åge Starheim hadde eit lesarinnlegg i lokalavisene nyleg, der han skuldar Stoltenberg for å “panisk forsvare bruk av oljepengar” til infrastruktur og opprusting av offentlege bygg. Dette meinar Starheim er å drive Frp-politikk for å redda si eiga ære.

Det som er heilt tydeleg for alle som les innlegget er at Starheim ikkje har fått med seg det som i media vert kalla “Finanskrisa”, og at denne har ført til endra vilkår, noko eg trur dei fleste andre har fått med seg.

Starheim skriv at “Det er freistande å bruke ordtaket: det er for seint å snyte seg når nasen er vekk.” om Jens Stoltenberg. Men dersom det er slik arroganse, grunnløyse og kunnskapsmangel Åge Starheim har tenkt å snørre ut av seg denne valkampen, så håpar eg han sluttar å stille seg fram i media kvar gong han må snyte seg!