Viser arkivet for stikkord sognekraft

Flystyrt i Fjærlandsfjorden

Ein flystyrt i Fjærlandsfjorden våren 1980 er nok som ein bagatell å rekne om ein skal samanlikne med den politiske tsunamien som veltar innover Europa no. Brexit. Eg skal ikkje skrive om Brexit. Det kjem vi til å høyre om i media til vi får Brexningar. Men eigentleg skulle ingen late seg sjokkere over resultatet av folkerøystinga. Det blei akkurat som venta. Nei-folk er som kjent flinkare til å nytte seg av stemmeretten enn ja-folk. Om dei angrar i dag eller ikkje. Dette var forutbestemt og burde vore venta.

Det eg skal fortelja om skjedde ein solblank vårdag i slutten av mars 1980, og byggjer på ein tekst dåverande distriktsvererinær Torstein Kongslien har skrive, og med samtale med Kongslien. Du kan lese heile Innhogget her:
MANN MED GREIP: Flystyrt i Fjærlandsfjorden.

Eit lite forslag, Sognekraft!

Mange vil vel sei at det er for seint å ynskje godt år no. Eg gjer det likevel. Til dei av dykk eg ikkje har hatt høve til å møte enno i tjuetolv: Godt år! 2011 har gjort oss medvitne om at Europa og verda er meir ustabil, både økonomisk og politisk, enn på mange år. 2011 har vist oss at dette innbyggarfattige, men geografisk store landet, ikkje er skjerma frå vondskap større enn vi trudde fanst, og om den likevel skulle finnast, berre ramma folk så langt borte at det ikkje gjeld oss.

Mange seier dei helst hadde sett at det var brukt mindre pengar på terroristen bak 22.7.-angrepet. Folk hadde heller sett at han blei dømt og gløymt enn all mediemerksemda han har fått. Nokon meinar han like godt kunne fått permisjon ei helg, for det hadde han ikkje overlevd, på grunn av hatet mot han. Men for store deler av norsk media var terrorhandlinga mot Norge det viktigaste og mest inntektsgjevande som skjedde i landet året 2011, og mange ser ut til å utnytte dette for å tene mest muleg pengar utan omsyn til alle dei som vart direkte ramma av terroråtaket. Store deler av norske media tenar pengar på å bygge opp terroristen sin status – akkurat slik han ynskjer! Ved å på den måten utøve journalistikk underbygger media legimiteten for narsissismen som også pregar terroristen. Det er det visst ikkje vanskeleg å komme unna med i namnet åt pressefridom og opplysningsplikt!

Les heile Innhogget her! Sognekraft bør gi dei hundretusenvis av kroner dei sparte på grunn av dugnadsinnsatsen etter Dagmar til gode formål, td. badebassenget i Fjærland!

Kundehandsaming på botn.

Når eit føretak har problem med å levere, er det fleire måtar å takle kritikken som kjem i etterkant. Nokre legg seg heilt flate medan stormen rasar forbi, andre vel det heilt motsette: å le bort kritikk og spørsmål, å latterleggjere dei som kritiserar, og å bruke ein arrogant og nedlatande tone overfor kundane. Det siste er ikkje ein særleg vellukka strategi, uansett om den er gjort med vitande vilje, eller om det er gjort i tankeløyse.

For eit par veker sidan forsvann straumen med ein skarp smell då eg sat og åt kvelds. Eg ttrudde at noko inne hos meg kortslutta. Les resten av kommentaren her!