Viser arkivet for stikkord politi

Respekt for lov og orden - utgår

Etter at politiet hadde aksjonar mot fleire skular i Bergen, blei det ein storm mot politiet. – Politiet har ikkje noko på skular å gjere, vart det hevda. – Politiet hadde aldri gått fram slik mot kriminelle vaksne på ein arbeidsplass. – Barna kan bli traumatiserte og psykisk skadde, meinte mange. I det heile fekk dei narkotikabrukande ungdommane utruleg mykje sympati, medan politiet fekk stordelen av kritikken og sinnet. Mange antyda at det er berre i politistatar at politi aksjonerar på denne måten. Også Trine Skei Grande brukte ordet politistat i denne saka på minibloggsamfunnet twitter, og gir tilsynelatande all si støtte til dei narkotikabrukande ungdommane. Eg syns politiet fortener ros for å oppklare narkotikakriminalitet, sjølv om det skjer på skular. Når det føregår kriminell verksemd på skular kan ikkje Skei Grande sei at politiet ikkje har noko på skular å gjere! Eller skal skular vere fristad for kriminell verksemd? Dessutan trur eg norsk ungdom er friske nok til å tole å sjå at politiet utfører naudsynt politiarbeid.

Når politiet får all kjeften og narkotikabrukande ungdom all støtten blir dette eit sterkt signal om at det er ikkje så farleg å bryte litt lover dersom det skulle passe seg slik. Slike haldningar gir i alle fall ikkje assosiasjonar til politistat. Når så mange sympatiserar med ungdom som bryt lover, så er ord som anarki meir nærliggjande. Skal aldersgrenser på sosiale medier berre ignorerast? Les heile innhogget her!

”Politiet kom omsider også til staden”

For to veker sidan skjedde det altså igjen. Ei bilulukke med hardt skadde personar er alltid ei
tragedie, og det blir om mogleg endå verre når dei involverte berre er i starten av 20-åra.

Men i tillegg til den menneskelege tragedien, var denne ulukka òg eit skremmande bilete på
skilnadane mellom kva rettar ein har i by vs. bygd.

Kvelden før ulukka såg eg statsbudsjettdebatten på NRK1. Som medieutnemnd vinnar av
statsbudsjettet var sjølvsagt Arne Johannesen til staden, men han gav som vanleg uttrykk for
at han ikkje var nøgd. For sjølv om politiet hadde fått ei stor auke i sine bevillingar, peikte
han på at dette i all hovudsak kom det sentrale austlandsområdet til glede. For oss andre vil
framleis det å oppnå målet om to politimenn pr. 1000 innbyggjar måtte framstå som ein våt
draum.
Les meir…

Verkelegheita i Sogn

For nokre veker sidan kunne me lesa i Sogn Avis noko som på ingen måte er uvanleg her i
strøket. Nok ein gong kunne det slåast fast at ”Politiet kom fram for seint”.

Frå før har me høyrt om alt frå butikkinnbrot til bilulukker der politiet kjem etter både
bydefolk og journalistar. Denne gongen var det eit slagsmål mellom åtte, ni, ti personar midt
i Sogndal sentrum, politiet ikkje rakk fram til. Fortvila tilskodarar hadde ringt naudsentralen,
men til tilsynelatande inga nytte. Det heile enda med at privatpersonar, som naturleg nok
ikkje innehar korkje politiet si faglege kompetanse eller trening, måtte gå inn og skilja dei
stridande. Heldigvis klarte dei det utan sjølv å bli lemlesta. Når politiet til slutt kom til staden,
25 minutt etter, var det heile over utan deira hjelp.

Det må vera fortvilande å vera politi i Sogn når det ikkje ein gong på onsdagar kan vera
folk på anna enn tilkallingsvakt etter klokka har passert 01.00. For dei som ikkje trakkar
ned uteplassane i Sogndal kan det jo informerast om at onsdag er ein vanleg ”utedag”, og at
skjenkinga stoggar 01.00. Når kongen av baren er på veg heim og skal visa at han òg meistrar
kunsten å slåss har altså politiet lagt seg.
Les meir…