Viser arkivet for stikkord fengsel

Kommentatordiktaturet

Eit kvart mediehus med respekt for seg sjølv, har minst éin synsar som i kommentarfelt får
fritt leide til å uttala seg om laust og fast. For Sogn Avis sin del er mellom anna denne spalta
uttrykk for denne trenden. Saman med auka bruk av desse kommentatorane har dette, utan
samanlikning med underteikna, ført til ein ny type allvetande kjendisar. Av desse er den mest
framtredande av dei alle twitterdronninga Elin Ørjasæter, med Dagnytt 18-gjengangaren
Marie Simonsen som ei god nummer to.

Desse kommentatorane synsar om det meste og dei fleste, òg det dei ikkje har grunnlag
for å seia noko om. Det viktigaste er å ha gjort seg opp streke meiningar slik at ein kan bli
invitert til nok ein debatt slik at ein kan få levd ut kommentatordraumen til det fulle. Dette
medførar klyppekort hjå i Dagsnytt 18, TV-sendte folkemøte og nyhendesendingar. Dei seier
det folk vil høyra, men som redaksjonane ikkje har grunnlag for å seia sjølve, typisk kva Jens
Stoltenberg tenkte når han gjorde det eine og det andre.
Les meir…

Ikkje rasisme...

Valkampen er uoffisielt i gong. Dette såg me når Stoltenberg ville kapra storbyrøyster gjennom å deportera småkriminelle asylsøkjarar i Oslo og Bergen til distrikta, for seinare å bortforklara dette som ei misforståing, trass i at pressemeldinga og talen var meir enn krystallklar. For kriminalitet, narkotika og utlendingar er bra valkampmateriale, det har Stoltenberg forstått, og aller best er det i kombinasjon, noko Per Sandberg har forstått. Eg blei slik ikkje overraska når eg kom over Sandberg sine ti punkt for korleis fengsla skal reformerast. For som nestleiaren i FrP seier: ”Det er ingen som blir skremt av norske fengsler”.

Det fyrste punktet er at satsen for dagpengar for norske fangar skal halverast. I dag varierar dagpengane i norske fengsel frå 57 til 72 kroner, og dette skal dekkja hygieneartiklar, tobakk, gåver til eventuelle born og liknande. Det er med andre ord ikkje spesielt lukrativt med tanke på prisnivået i Noreg.

Det andre punktet går på å kutta dagpengar heilt for utanlandske fangar, men som Sandberg understreka på Ukeslutt i mai: dette er ikkje rasisme…
Les meir…