Viser arkivet for stikkord facebook

Respekt for lov og orden - utgår

Etter at politiet hadde aksjonar mot fleire skular i Bergen, blei det ein storm mot politiet. – Politiet har ikkje noko på skular å gjere, vart det hevda. – Politiet hadde aldri gått fram slik mot kriminelle vaksne på ein arbeidsplass. – Barna kan bli traumatiserte og psykisk skadde, meinte mange. I det heile fekk dei narkotikabrukande ungdommane utruleg mykje sympati, medan politiet fekk stordelen av kritikken og sinnet. Mange antyda at det er berre i politistatar at politi aksjonerar på denne måten. Også Trine Skei Grande brukte ordet politistat i denne saka på minibloggsamfunnet twitter, og gir tilsynelatande all si støtte til dei narkotikabrukande ungdommane. Eg syns politiet fortener ros for å oppklare narkotikakriminalitet, sjølv om det skjer på skular. Når det føregår kriminell verksemd på skular kan ikkje Skei Grande sei at politiet ikkje har noko på skular å gjere! Eller skal skular vere fristad for kriminell verksemd? Dessutan trur eg norsk ungdom er friske nok til å tole å sjå at politiet utfører naudsynt politiarbeid.

Når politiet får all kjeften og narkotikabrukande ungdom all støtten blir dette eit sterkt signal om at det er ikkje så farleg å bryte litt lover dersom det skulle passe seg slik. Slike haldningar gir i alle fall ikkje assosiasjonar til politistat. Når så mange sympatiserar med ungdom som bryt lover, så er ord som anarki meir nærliggjande. Skal aldersgrenser på sosiale medier berre ignorerast? Les heile innhogget her!

Marknadstilpassing av utdanning

Dei siste tiåra har det vorte ein eksplosjon i talet studentar på dei norske utdanningsinstitusjonane. Kravet om stadig høgare kompetanse for å få jobb har gjort at det blir studert og skrive oppgåver på kvart eit nes og i kvart eit naust. Det har snarare blitt hovudregelen, framfor unntaket, å ta høgare utdanning. Det som på 50-talet var noko eksklusivt og statusfremjande, er no blitt ei sjølvfølgje for mange.

Les meir…