Viser arkivet for stikkord brexit

Flystyrt i Fjærlandsfjorden

Ein flystyrt i Fjærlandsfjorden våren 1980 er nok som ein bagatell å rekne om ein skal samanlikne med den politiske tsunamien som veltar innover Europa no. Brexit. Eg skal ikkje skrive om Brexit. Det kjem vi til å høyre om i media til vi får Brexningar. Men eigentleg skulle ingen late seg sjokkere over resultatet av folkerøystinga. Det blei akkurat som venta. Nei-folk er som kjent flinkare til å nytte seg av stemmeretten enn ja-folk. Om dei angrar i dag eller ikkje. Dette var forutbestemt og burde vore venta.

Det eg skal fortelja om skjedde ein solblank vårdag i slutten av mars 1980, og byggjer på ein tekst dåverande distriktsvererinær Torstein Kongslien har skrive, og med samtale med Kongslien. Du kan lese heile Innhogget her:
MANN MED GREIP: Flystyrt i Fjærlandsfjorden.