Viser arkivet for stikkord bønder

Bønder har høgast IQ

Det er tidleg vår i år. 30. april blei første åkeren sådd med grasfrø og med havre som dekkvekst, medan det bles nordavind og lette snøfjon dala ned. Eg let ikkje nordavinden ta frå meg vårkjensla. Nordavêr gir vanlegvis ikkje nedbør her, og det tok ikkje lang tid før sola var attende. Naboen og kollegaen min sa at bestefar hans hadde fortalt at i 1920 sådde dei korn 30. april i Mundal. No er det sikkert ikkje uvanleg å så i april somme andre stader i landet, men i Fjærland er det altså nesten hundre år sidan forrige gong.

Mellom lamming og våronn, medan vi bønder ventar på krav og tilbod og jordbruksforhandlingar, begynte eg å lure på kva plassering Sylvi Listhaug har i odelsrekka. For eg las nemleg for ei tid sidan om ein norsk studie frå 2007 som viser at plassering i søskenflokken påverkar IQen. Dei førstefødde har i gjennomsnitt høgast IQ, og så minkar IQen di lenger ut i søskenflokken ein er. Dette er sjølvsagt rein statistikk, og må ikkje misbrukast av storebrødre eller storesøstre. Men som Georg Arnestad seier: Statistikk lyg ikkje.
Les heile innhogget!

Bønder flest er ikkje dumme

Landbruksminister Sylvi Listhaug brukar kvar mulegheit ho har til å fortelje at fleire og fleire bønder kjem til henne og seier dei støttar hennar landbrukspolitikk. Eg har også møtt mange bønder etter Listhaug blei landbruksminister, men ingen som forstår at det er landbruksministaren som frontar saka når regjeringa legg god landbruksjord under asfalt og betong. Eg har ikkje møtt bønder som er spesielt glad i dei andre tiltaka til Listhaug heller. Uansett kor ofte landbruksministeren sjølv påstår at eit aukande tal bønder støttar landbrukspolitikken hennar så er det ikkje sant. Det skjønar bønder flest. Bønder flest er ikkje spesielt dumme. I alle fall ikkje dei eg kjenner.

Siste utspelet til Listhaug er å oppheve øvre grenser for kor mykje mjølk ein bonde kan produsere. For å få dette til må mjølkekvotar flyttast frå mindre effektive landbruksareal til meir effektive. Vi forstår at mjølkekvotar skal flyttast ut frå Vestlandet. Og i Florø sit Frp-leiar Djuvik og klappar. No kjem tiltaka som skal gjere norsk landbruk lønsamt, seier han på Fjesboka. Men bøndene er truleg for dumme til å forstå den geniale landbrukspolitikken til Frp. Les heile Innhogget her

Eg melder meg ut!

Og det å melde seg ut er ingen uvanleg ting å gjera når ein har fått nok av dobbeltkommunikasjon og brotne løfter frå eit lag som ikkje ivaretek medlemmene sine interesser.

I forkant av landbruksoppgjeret kom det landsmøteuttalar om satsing på landbruk og betra økonomi i næringa frå dei raud-og-såkalla-grøne (Grøne? Lat oss kalle det Dei daudgrøne og solidaritetslause). Dette skapte optimisme i næringa. Ein gløymer så lett at det har vorte ein vane at festtalar er gløymde når politikk vert forma. Bondeorganisasjonane gjekk ut med krav om lågtlønnsauke og kompensasjon for den store auken i utgifter som absolutte krav. Men som vanleg endar det med at Bondelaget godtek statens tilbod, litt oppjustert, slik regjeringa har bestemt før tilbodet vert lagt fram. Les heile kommentaren!