Viser arkivet for stikkord bjørn, lødemel

Monstermastmonologen

Det er særleg éi politisk sak som har sprengstoffpotensiale her i fylket. Med jamne mellomrom kjem den fram i aviser og radio, og då kan bompengar vera bompengar, og Helse Førde sine krumspring kan berre legga seg. Eg snakkar sjølvsagt om den nye kraftlina mellom Fardal og Ørskog.

Og no kom den altså på dagsorden igjen, etter at NVE tilrådde høgspentline, og ikkje sjøkabel.

På nyheitene blei lenkene teke fram, for skal me tru bonden på Sunnmøre så vil demostrasjonane mot Alta-ubygginga berre bli småtteri i forhold til det som skjer viss ei utbygging av kabel over bakken blir ein realitet.

Den som etter kvart har blitt leiar i kampen for jord- eller sjøkabel Bjørn Lødemel. Høgremannen som ikkje akkurat trengte å ta kjempesats for å hoppa etter Wirkola [les: dei to andre superanonyme Høgre-folka her i fylket ingen hugsar namnet på], men som verkeleg får 20 i stil.

Sett vekk i frå Tor Bremer sitt tapre forsøk på å vinna røyster for å sikra det viktige andremandatet like før jul, då han gjekk ut og gjorde kabel i master til si kampsak, har det slik eg har sett ikkje vore nokon som har fronta den andre sida. Men det er vel gjerne naturleg etter at me såg korleis det gjekk med Bremer. Det var jo nærast pinleg å høyra han når ha begrunna si åtvaring i at folk truleg ikkje visste kor dyrt dette ville bli. ”Kanskje opp mot FEM TUSEN MILLIONAR”…

Generelt har eg ein regel som seier at når folk snakkar om tal tusen millionar, og ikkje milliardar, så er resten av argumentasjonen så svak at dei må forsterka og dramatisera på andre måtar.

Sjølv veit eg ikkje om argumentasjonen for straummaster i det heile eksisterar, og i sofall om den held vatn, det er jo ingen frontar den. Og trur eg rett så er det heller ingen som kjem til å fronta den i valkampen heller.

Einaste argumentet eg har høyrt er at sjøkabel ikkje stettar dei behova som ein kabel i mast kan gjera i og med at teknologien me har i dag ikkje er god nok for sjøkabel. Men det var vel òg tilfelle når Stortinget gjekk inn for CO2-rensing òg. Det var sett på som umogleg, men jammen går det likevel!

Men ein ting skal skaptilhengjarane og Bremer har! Det er utvilsamt mykje dyrare å leggja kabelen under jordoverfalta, men alvorleg tala, blir dekka inn av nettleige? Øydelagd utsikt, inngrep i naturområder og misnøgde turistar blir det ikkje kompensert for til dei som lever av det. For meg framstår denne iveren etter å byggja ut på den billigaste måten ikkje reint lite om måten ein opererte i Sovjet. Mest mogleg for minst mogleg pengar. Det blei ikkje så pent, men billig blei det vertfall!

Så står det att å sjå om dette blir ei viktig sak i valkampen, eller om masttilhengjarane teier den ihjel, i frykt for mannefall hjå veljarane. Kven veit, kanskje prøvar Tor Bremer seg frampå med litt mastesnakk innimellom Twitter, Facebook og sokkasig. «Ja til mostermast, nei til sokkasig» kan det vera noko, Tor?