Fenomenet Nordfjord

Eg er nok ikkje den einaste som har lete meg undra og fascinera av det eg kallar fenomenet Nordfjord. Det er like ruralt som resten av fylket, like dårlege vegar og like vanskeleg å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Likevel er det Noreg si vogge innan nyskapande næringsliv.

Greitt nok, her i Indre Sogn har me både høgskule, aluminium og saft, men det er bokstaveleg tala noko old fashion i høve til kva dei driv med i Nordfjord. Kven hadde for ti år sidan trudd at den største norske motesuksessen internasjonalt – Moods of Norway – skulle koma frå Stryn? Truleg ingen. Eller kva med Aloha Hemp og Ricco Vero? Alle desse har vore med på å gjera Nordfjord kjend for anna enn trauste nordfjordingar, og har nok til og med vore med på å endra det stempelet. Når såg me sist noko i tilsvarande i Indre Sogn? Aurlandsskoen?

Men det er klart det nok ligg meir pengar i både Lerum og Hydro, enn i motebedriftene i Nordfjord. Og det er klart at både HSF og Vestlandsforsking er faglege bautaar i Indre Sogn, så ein skal naturleg nok ikkje slutta med det gode og gamle. Nordfjord er likevel provet på at det finst alternativ som kan eksistera i tillegg til det allereie etablerte og sikre. Og det kan nok vera verdt å referera visdomsorda eg høyrde frå ein lokal bonde: Sjølv om både faren og bestefaren har drive med eple betyr ikkje det at du sjølv bør driva med det same.

Eg er kraftig imponert over dei mange nye verksemdene innan maritim høgteknologi som har kome på kysten. Berre i Måløy har det dei seinare åra bygd seg opp fagmiljø innan både vindkraft og offshore. I tillegg kjem bedrifter innan design, video og anna. Det er rett og slett imponerande. Og eg spør igjen, når såg me sist noko liknande her i Indre Sogn? Me har nokon små gründerar her og der, men langt ifrå av same omfang som me ser i til dømes Måløy.

Denne driven i Nordfjord gjer at eg ikkje er så bekymra for kva som skjer i Stryn no etter at bussproduksjonen blir lagd ned og 100 arbeidsplassar forsvinn. Dette ordnar nordfjordingane garantert opp i. Før me veit ordet av det, har det nok dukka opp ei ny industribedrift med både fleire arbeidsplassar og betre likviditet.

Men det er ikkje berre næringslivet som imponerar meg. Òg kulturelt er dei på hogget i Nordfjord. Eid har blitt eit kulturelt sentrum for rock om sommaren, og opera resten av året, og snart er nok fotballoperaen på veg til Bjørvika. Liten tvil om at dei òg i Nordfjord spelar i eliteserien neste år, og nok har vore der eit par år allereie, om enn ikkje i fotball.

Det mest spanande som skjer i Nordfjord akkurat no er kanskje likevel måten det skal bli skapa ei ny framtid i Lefdal-gruva i Eid. Innovative sjeler i LocalHost har fått med seg nasjonale og internasjonale gigantar, og det ser ut som at gruva i Eid no skal bli ein internasjonal metropol innan datalaging. Det som er interessant er korleis dette har skjedd før gruva er tom for olivin. Ein klarar å ri to hestar samstundes, og det er ikkje verst berre det!

Vist 800 gonger. Følgt av 1 person.

Kommentarar

Ein ting er sikker. Det er bare å bøye seg i støvet for Nordfjordingane !! Ingen over,ingen ved side.

Annonse

Nye bilder